DONATIONER

Donationer/betalinginfo

Mobilpay: 585837
Konto: Regnr. 4183 – Kontonr. 11659837

Donationskategorier

10.000 kroner

Logo i nyhedsbrev, på hjemmesiden, navn i flyeren og logo på cykeltøjet, hvor placeringen er afhængig af, hvor mange donorer der donerer 15.000 kroner eller mere.

15.000 kroner

Logo i nyhedsbrev, på hjemmesiden, med navn i flyeren og logo på fronten af cykeltøjet. Samtidig tilbyder vi at starte eller afslutte en etape hos virksomhedsdonoren, som ligger på vores ruter, og give alt den PR, som er mulig. Blandt andet nævnes virksomheden i vores nyhedsbrev, og i tilfælde af det ønskes, også gerne med ¼ side artikel (som regel skrevet af virksomheden selv).

Mere end 15.000 kroner

Logo i nyhedsbrev, på hjemmesiden, med navn i flyeren under sponsorer, på fronten og på ryggen af cykeltøjet. Samtidig vil vi tilbyde at starte eller slutte en etape hos virksomhedsdonoren, og give alt den PR som er muligt. Vi vil også gerne indgå i en dialog omkring muligheden for at lave en separat etape i virksomhedens område. Blandt nævnes virksomheden i vores nyhedsbrev, og i tilfælde såfremt det ønskes, også gerne med en eller flere artikler (som regel skrevet af virksomheden selv). Vi vil også tilbyde at lade eventuelle events/arrangementer blive optaget på vores hjemmesiden som: Vores samarbejdspartner og doner xxxxxxxx har følgende arrangement ……..! Som donor med mere end 15.000 inviteres man også med til Børnecancerfondens årlige informationsarrangement, hvor man blandt hører foredrag om fondens seneste år samt om fremtidige arrangementer og tiltag i forbindelse med fondens arbejde.