HISTORIK

Efter mange år med fodbold og golf, fik Claus Bodenhoff gigt i begge ankler og knæ, og måtte se sig om efter alternative motionsformer. Han valgte cyklen og startede træningen på en ganske almindelig gammel herrecykel. Claus blev dog hurtigt bidt af motionsformen, og investerede i en racercykel.

I flere år havde Claus Bodenhoff aktivt kigget sig om efter en mulighed for, at støtte en velgørenhedsindsamling. Det havde Claus erfaring med fra sin tid i Nuuk, Grønland i årene 1988-1998, hvor Claus stod bag en landsdækkende indsamling til fordel for Kræftens Bekæmpelse, som på daværende tidspunkt endnu ikke var kendt i Grønland. Men efterhånden som Claus blev opmærksom på, at flere og flere børn blev ramt af kræft, blev han styrket i opgaven af at ville hjælpe disse børn på en eller anden måde. Her faldt fokus helt naturligt på Team Rynkeby, som cyklede for børn med kræft. Efter nogle møder lykkedes det, at komme med på Team Rynkeby-holdet fra Holbæk i 2014, som cyklede til Paris.

Det var på denne tur, at Claus fik ideen til at cykle Danmark Rundt med det hovedformål, at indsamle penge til børn med kræft i samarbejde med Børnecancerfonden. Det vigtigste for Claus var, at ALLE beløb skulle gå ubeskåret til Fonden, og han tog herefter kontakt til store dele af sit netværk, som allerede på forhånd bakkede positivt op, da de hørte om projektet. ALT blev sponsoreret, lige fra færgebilletter, hotelophold, forplejning m.m. og turen blev en realitet.

I 2015 var året for den første tur, hvor Claus havde valgt at cykle alene rundt i Danmark. Fra at tænke sportstasker med tøj o.a.. opstillet på forskellige destinationer, blev turen planlagt. En tur på mere end 1350 km. på landevejen, hvor Claus blev mødt af utrolig mange positive mennesker, som ønskede at støtte og bidrage. Orla Christensen, Jutlander Bank i Aars bød ind fra starten, og her ville man på det nærmeste etablere en hel byfest. Da turen på vejen kom til Tinglev, stod bagermester Thomas Brogaard og Bernd Søndergaard fra Sydbank klar med Handelsstandsforeningen bag sig. Her opdagede Claus interessen for projektet, og turen i 2016 kom allerede her på ’tegnebrættet’.

Men mange andre bakkede op i de 14 byer, hvor der var planlagt overnatning.

Den 10. juni 2015 kl. 08.30 drog Claus af sted fra sin hjemby Frederiksværk, og efter fine ord fra daværende borgmester Steen Hasselriis og Team Rynkeby fondens direktør, Carl Erik Dalbøge under morgenkaffen, som blev sponsoreret af City Bakery, familie og de få Frederiksværkere, der var stået tidligt op denne morgen, drog Claus afsted. Og allerede på denne første etape, blev han fulgt på vej af en lille cykelgruppe på 10-15 personer, som fulgte med til færgen i Rørvig. Hans “wingman” Vagn W. Sørensen, var med på hele etapen frem til Randers. Vagn var ligeledes med på den sidste etape fra Trio Biler i Ballerup til hjembyen Frederiksværk. Vagn W. Sørensen blev senere en vigtig del af ’Danmark Rundt Team Bodenhoff’, som projektet kom til at hedde, og har været med i styregruppen lige siden.

Claus måtte erkende, at han formentlig ville få brug for mere end bare een cykel på turen. Hans arbejdsgiver, Sparinvest, blev hovedsponsor, og sørgede bl.a. for en servicevogn inkl. en medarbejder, som fulgte med hele vejen rundt. Claus cyklede det meste af turen alene, men undervejs fik han bl.a. følgeskab af mange cykelinteresserede. Og ikke mindst mange skolebørn mødte op på etaperne, for dér at bakke op. Det gav helt naturligt overskriften: Børn støtter syge børn med kræft.

I sin hjemby fik indsamlingen stor opbakning fra lærer, Anne Marie Andersen, som arrangerede et skoleløb for børn fra Magleblikskolen. Det blev til et stort og flot beløb, og da hendes mand, Kurt Elmegaard samtidig fik Behandlingscenter Tjele til at blive storsponsor med 25.000 kr., var der basis for at indsamle et rigtig flot beløb til de syge børn. Kurt Elmegaard har siden gjort et kæmpe stort arbejde for Danmark Rundt Team Bodenhoff, og det betyder at Behandlingscenter Tjele fortsat står bag projektet, som storsponsor.

I de fleste af de 14 overnatningsbyer blev der arrangeret forskellige events af større eller mindre karakter. Her blev der indsamlet mange penge, og som en af de største initiativtagere skal igen nævnes Aars, som alene i 2015 samlede mere end 100.000 kr. ind til Danmark Rundt Team Bodenhoff.

Turen blev en forrygende succes, og Claus Bodenhoff kunne overrække direktøren for Børnecancerfonden, Marianne Benzon Nielsen, det indsamlede beløb på kr. 458.600, som ubeskåret gik til børn med kræft og deres familier via Børnecancerfonden.

At Claus valgte at samle ind til Børnecancerfonden, skyldes hans omsorg for syge børn og specielt med kræft. Claus havde lavet en aftale med Børnecancerfonden om, at alle beløb gik ubeskåret, og direkte til de kræftsyge børn og deres familier. F.eks. til et weekendophold for det syge barn og dets forældre på Mallorca, psykologhjælp, en iPad, legetøj og mange andre ting, som vi andre tager for givet, men som alt sammen betyder- og gør en stor forskel for, og gør livet lidt lettere og hyggeligere, for de syge børn og deres familier, som lever i en voldsom og traumatisk hverdag.

Set i lyset af succesen i 2015, blev Claus opfordret til at fortsætte i 2016. Men denne gang valgte han, at nedsætte en styregruppe, (se særskilt) som skulle stå for lokalaktiviteterne rundt om i landet.

Flere nye sponsorer trådte til – eller rettere sagt donorer. Alle penge der bliver indsamlet er en donation, og beløbet indsættes direkte på en konto hos Børnecancerfonden med navnet: Danmark Rundt Team Bodenhoff.

Den 7. juni 2016 startede turen igen i Frederiksværk og via Hundested – Rørvig færgen, cyklede gruppen igen over Randers helt op til Hjørring. Herefter cyklede man hele vejen ned ad Vestkysten til Tønder, Tinglev og via Sønderborg over Langeland og Tåsinge til Køge, og retur til Frederiksværk. Denne gang med adskillige interesserede cyklister, som trampede med på etaperne.

Ideen begyndte at tage om sig. I 2017 meldte endnu flere byer ind for at deltage i arrangementer omkring indsamlingen. Og det var en fantastisk oplevelse, at komme omkring og opleve de store initiativer og engagementer, som byerne udviste. Store- som små, unge- som gamle deltog efter bedste formåen.

Mange cyklister stod således klar, når vi nåede frem til en by, og så fulgte en stor gruppe af ryttere lige fra børn, unge og ældre med på den sidste del af etapen. Den største gruppe cyklister, der har fulgt os, gætter vi er på omkring 125 personer?

Man kan ikke undgå ikke at blive lidt rørt, og det bekræfter os i, at vi skal fortsætte projektet så længe der er lyst, energi og interesse? Derfor pumpede vi igen cyklerne i 2018, og så cyklede vi endnu en gang afsted ud- og rundt i Danmark, hvor de syge børn bor.

Det var en stor oplevelse at møde opbakning fra de mange mennesker rundt om i landet, og der se de mange initiativer vi igen og igen blev mødt med næsten lige meget hvor vi kom. Aars var i 2018 endnu en gang med og igen med flotte arrangementer til følge. Og som ny aktør på turen, mødte vi Gert Christensen fra Djursland, og også her blev der gjort en kæmpe forskel. Gert kom siden med i styregruppen, hvor han fortsat er med. Bernd Søndergaard fra Tinglev, blev på det nærmeste en katalysator, og han og bagermester Thomas Brogaard stod bag ideen om at udvikle en julekalender, som blev solgt hos de danske håndværksbagerier. Der er også produceret både armbånd og årskrus (startede i 2017), igen efter et kreativt oplæg fra Thomas Brogaard og Bernd Søndergaard. Årskrusene blev sponsoreret af Naturmælk i Tinglev, og Vagn W. Sørensens gode venner fra Sidinge Gårdbutik på Odsherred. Årskrusene er siden blevet produceret siden.

Igennem JBS, Herning, blev der udviklet en Danmark Rundt Team Bodenhoff t-shirt, og mange flere ideer ligger bare og venter på at ’få luft under vingerne’! Alt sammen, som er med til at indbringe midler, som går ubeskåret direkte til børn med kræft via vores fremragende samarbejde med Børnecancerfonden.

Planlægningen af 2019 var allerede i fuld gang, selvom Claus på det tidspunkt det sidste 1 ½ år selv har kæmpet med sin egen kroniske sygdom. En arvelig nyresygdom, som endte med at sætte Claus i dialyse i 3 år ca. 8 timer hver nat fra sommeren 2017 og helt frem til ultimo maj 2020, hvor Claus blev nyretransplanteret. På sin første tur i 2015 blev Claus efterfølgende ramt af modermærkekræft, men er heldigvis kommet sig efter operationen. Det betød en 3-årig karantæne inden han kunne blive transplanteret. Men desværre har gigten i anklerne gjort, at Claus har måtte nedsætte sin tid på cyklen. Men på trods af Claus egne udfordringer, har han valgt sammen med hele styregruppen og deres opbakning, at vise hele omverden, at man – hvis man vil – kan finde overskud og gøre en indsats, for at hjælpe andre. Og i dette tilfælde børn med kræft, som endnu ikke har levet et langt liv. Og det er ikke rimeligt, at børn skal være syge. Det bliver bekræftet i styregruppens fortsatte engagement.

Fra- og med turen i 2018, efter at Susanna Bjørnager Nordentoft fra Hotel Herman Bang og Citychef, Dan Kobberup, begge fra Frederikshavn, begyndte at delagtiggøre sig i Danmark Rundt Team Bodenhoff, blev starten på turen ændret til Skagen. Og efterhånden ligner alle etaperne hinanden, og de mange sponsorer står fortsat bag os. Se hvilke, samt meget andet, på vores hjemmeside www.drtb.dk.

Desværre blev Danmark Rundt Team Bodenhoffs tur i 2020 aflyst pga. den daværende start på Covid-19 pandemien. Større forsamlinger blev forbudt, og i respekt for de mange donorer/sponsorers trængte hverdag, valgte vi at holde lav profil, og udsætte turen til 2021, i håb om at alting havde ændret sig til det bedre.

Børnecancerfonden ved direktør Marianne Benzon Nielsen:
Børnecancerfonden er en selvstændig, privat organisation, som blev stiftet 1995 af overlæge Henrik Hertz. Da Fonden ikke modtager støtte fra andre kræftorganisationer eller offentlige instanser, men arbejder alene på baggrund af bidrag fra privatpersoner, virksomheder, fonde og foreninger, er Fonden utrolig glad for, at en ildsjæl som Claus Bodenhoff sammen med den nye styregruppe og de mange engagerede hjælpere rundt om i landet igen vil støtte Børnecancerfondens arbejde via cykelturen Danmark Rundt Team Bodenhoff. Og det skal tilføjes, at alle donationer, indsamlinger m.m. går ubeskåret direkte til børn med kræft via Børnecancerfonden, hvor vi som tidligere nævnt har vores konto nr. 4183-11659837 og MobilPay nr. 585837.

Omkring 200 børn og unge får hvert år konstatereret kræft i Danmark. Børnekræft og voksenkræft er ikke det samme. Hos voksne mennesker, er kræft ofte en livstruende sygdom. På trods af børnenes ofte meget alvorlige kræftforløb, helbredes glædeligvis i dag 4 ud af 5 børn. Men den intensive behandling kan betyde, at omkring 50% af børnene skal leve videre med hårde senfølger, når de er blevet erklæret raske. Kræft hos børn er stadigvæk den medicinske sygdom, som flest børn over 1 år dør af. Så der er meget at arbejde med endnu, for at komme denne frygtelige sygdom til livs, og derfor er vores velgørenhedsindsamling af stor værdi.

I Danmark behandles foruden de danske børn, også børn med kræft fra Færøerne og Grønland. Alle disse børn har brug for den bedste og- mest skånsomme behandling for al den støtte og omsorg og gode oplevelser, som de kan få både under og efter behandlingen. I Børnecancerfonden arbejdes der stenhårdt for at man kan helbrede alle børn med kræft, så de som alle andre børn kan få et godt liv.

Du kan støtte direkte på vores konto hos Børnecancerfonden, Danmark Rundt, Reg.nr.4183 konto nr. 11659837 eller på MobilPay 585837.

Hovedsponsor og storsponsor:
Hovedsponsor 2015:             Investeringsforeningen, Sparinvest
Hovedsponsor 2016:             Investeringsforeningen Sparinvest
Storsponsor 2016:                 Behandlingscenter Tjele
Hovedsponsor 2017:             Investeringsforeningen Sparinvest
Storsponsor 2017:                 Behandlingscenter Tjele, Best Western Hotel og Resorts
Hovedsponsor 2018:             Investeringsforeningen Sparinvest
Storsponsor 2018:                 Behandlingscenter Tjele
Hovedsponsor 2019:             Investeringsforeningen Sparinvest
Storsponsor 2019:                 Behandlingscenter Tjele
Hovedsponsor 2020:             Investeringsforeningen Sparinvest
Storsponsor 2020:                Behandlingscenter Tjele
Hovedsponsor 2021:             Investeringsforeningen Sparinvest
Storsponsor 2021:                Behandlingscenter Tjele

Sparinvest donerer hvert år 100.000 kr. og Behandlingscenter Tjele donerer hvert år 25.000 kr.

Ambassadører Danmark Rundt Team Bodenhoff
Det har været vigtigt for Danmark Rundt Team Bodenhoff, at fortælle historien om et barn, som har været ramt af kræft, og enten er godt- og vel på vej til at blive rask igen, eller måske allerede er blevet det. Denne historie skal være med til at bringe troen og håbet frem hos de forældre, hvis børn rammes af denne meget alvorlige sygdom i Danmark.

Følgende har været og er ambassadører for Danmark Rundt Team Bodenhoff:

2015: Maja Ibsen, Aars
2016: Simon Ritter, Græsted
2017 og 2018Emil Ketelsen, Skovby, Als
2019: Mille Bløcher, Ølstykke
2020 og 2021: Sascha Harkjær Karlsen

Projektorer
Vi er meget taknemmelige for, at flere ’kendte danskere’ er klar til at stille op som protektorer for Danmark Rundt Team Bodenhoff, og på den måde giver vores projekt en værdifuld anerkendelse. På hjemmesiden www.drtb.dk kan man se hvilke kendte profiler, som bakker os op.

Følgende har foreløbig valgt at bakke op og stille op som protektor:
Kim Vilfort, fodboldspiller, Henrik ”Store” Larsen, fodboldspiller, Lasse Svan, Michael V. Knudsen og Hans Lindberg, Anders Zacharissen, Anders Dahl Nielsen, Kathrine Heimdal, alle håndboldspillere, Anders Birchow, skuespiller, Charlotte Bøving, læge, Jesper Skibby, cykelrytter, Julie Berthelsen, sanger og skuespiller, Gustav Wolter og Søren Bundgaard, musikere.

Styregruppen Danmark Rundt

2015: Claus Bodenhoff, initiativtager og tidligere rytter på Team Rynkeby Holbæk. Cyklede Danmark Rundt 2015 alene. Merete Møller, grafiker stod med ansvar for hele den grafiske linje og de sociale medier. På turen stillede Sparinvest en medarbejder, Tommy Maltesen, til rådighed som chauffør på servicebilen.

2016: Henrik Aslund Pedersen, Liseleje, Ken Berkowitz, København, Vagn W. Sørensen, Nykøbing, Ebbe Eldrup, Herlev, Kurt Elmegaard, Hillerød, Nickie Isaksen, København, Claus Bodenhoff, Frederiksværk

2017: Vagn W. Sørensen, Nykøbing Sj., Jeanett Westergaard, Holbæk, Jens Veggerby, Ballerup, Bernd Søndergaard, Tinglev, René Rasmussen, Nakskov, Gert Christensen, Grenå, Merete Møller, Fredensborg, Kurt Elmegaard, Hillerød, Claus Bodenhoff, Frederiksværk.

2018: Vagn W. Sørensen, Bernd Søndergaard, Tinglev, René Rasmussen, Nakskov, Jeanette Westergaard, Holbæk, Gert Christensen, Djursland, Jan, Nielsen, Amager, Kurt Elmegaard, Hillerød, Merete Møller, Fredensborg, Claus Bodenhoff, Frederiksværk

2019: Vagn W. Sørensen, Nykøbing Sjælland, Bernd Søndergaard, Tinglev, René Rasmussen, Nakskov, Gert Christensen, Grenå, Merete Møller, Fredensborg, Jan Nielsen, Amager, Per Lunderød, Frederiksværk, Svend Siewattz, Hillerød og Claus Bodenhoff, Frederiksværk.

2020: Vagn W. Sørensen, Nykøbing Sjælland, Bernd Søndergaard, Tinglev, Jeanett Westergaard, Gert Christensen, Grenå, Martin Timm Holmstav, Fredensborg, Klaus Berggreen og Claus Bodenhoff, Frederiksværk.

2021: Vagn W. Sørensen, Nykøbing Sjælland, Lone Clemen, Frederiksværk, Jimmy Hasemann. Skibby (Trio Biler) Gert Christensen, Grenå, Jeanett Westergaard, Holbæk, Martin Timm Holmstav, Fredensborg, Klaus Berggreen og Claus Bodenhoff, Frederiksværk.

Indsamlede beløb siden 2015:

2015              kr. 458.000
2016              kr. 961.000
2017              kr. 835.000
2018              kr. 915.000
2019              kr. 935.000
2020:             kr. 570.000
2021:             ?

Følgende byer mfl. er besøgt:

2015: Frederiksværk, Randers, Aars, Tversted, Thisted, Holstebro, Skjern, Grindsted, Esbjerg, Tinglev, Sønderborg, Maribo, Køge, Rødovre, Frederiksværk.
2016: Hundested, Grenå, Randers, Aars, Hjørring, Viborg, Herning, Esbjerg, Tinglev, Sønderborg, Sakskøbing, Køge, Frederiksværk.
2017: Lynæs, Grenå, Tjele, Viborg, Herning, Holstebro, Esbjerg, Tinglev, Sønderborg, Odense, Køge, Ballerup, Frederiksværk.
2018: Skagen, Frederikshavn, Ebeltoft, Grenå, Randers, Tjele, Viborg, Herning, Skjern, Aabenraa, Padborg, Tinglev, Sønderborg, Fyns Hav, Ballerup, Frederiksværk.
2019: Skagen, Frederikshavn, Ebeltoft, Grenå, Randers, Tjele, Viborg, Herning, Skjern, Aabenraa, Padborg, Tinglev, Sønderborg, Fyns Hav, Ballerup, Frederiksværk.
2020: Turen aflyst på grund af Covid-19 pandemien
2021: Turen er under planlægning

Ansvarsopgaver 2021:
Djursland, Gert Christensen (gert@eyeswide.dk)
Webmaster, grafiker: Martin Timm Holmstav (mth@mthdesign.dk)
Kontakt til bagerne i Danmark: Thomas Brogaard, Tinglev (thomas@brogaard-bageri.dk)
Nyhedsbreve, kontakt til medier, sponsorer mv.: Claus Bodenhoff (bodenhoff8@gmail.com)
Turplanlægning: Vagn W. Sørensen (vws@mail.dk)
Lokalt i Halsnæs: Lone Clemen (loneclemen@outlook.dk)
Chauffør, servicemand, rytter på skift med andre: Klaus Berggren (berggreen2608@gmail.com)

Selvstændige ansvarsområder 2021:
Sønderjylland og julekalenderen mm. Bernd Søndergaard (bernd7070@gmail.com)
Als og omegn, Laila Lyck, (morlyck@hotmail.com)
Nordjylland, Susanna Bjørnager Nordentoft (susanna@hermanbang.dk)
Nordjylland, Dan Kobberup, (dk@frederik.nu)